องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บุคลากรภายใน
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัด อบต.จันทึก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.จันทึก
นางสาวอรพินทร์ สุขเกษม
รองปลัด อบต.จันทึก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.จันทึก

สถิติ sitemap
วันนี้ 1571
เดือนนี้3,536
ทั้งหมด53,450

play_arrow วิดีโอประชาสัมพันธ์
image ป้ายประชาสัมพันธ์
นครจันทึกคัพ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานแข่งขันกีฬาภายในตำบล "นครจันทึกคัพ" [21 มกราคม 2566]
งานวันเด็ก ปี 2566 [14 มกราคม 2566]
อบต. ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ พร้อมมอบของรางวัลให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ที่ได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 [13 มกราคม 2566]
ตรวจติดตามการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เส้นทางป่าไผ่ - หนองกระทุ่ม [12 มกราคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก ประจำรอบที่ 1 (1-15 ม.ค.66)
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไข่น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสว.
25/01/2566
25/01/2566
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นต่ออัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.บถ.
23/01/2566
25/01/2566
การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล
กค.
25/01/2566
25/01/2566
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
สน.คท.
24/01/2566
24/01/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28
[รุ่นที่ 26 - 28]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ