messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ เดือน พ.ศ. อะไร จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ครับ (27 มีนาคม 2567) - ผู้สูงอายุ เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2507 - 2 กันยายน พ.ศ.2508 โดย จะได้รับเงินหลังจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุ เกิดวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2508 จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป คะ
ตอบคำถามแล้ว 1 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: