องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ท่านนายก สมปอง รอดตุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก พร้อม ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผรส สารวัตรกำนันตำบลจันทึก และหน่วยราชการ ต้อนรับ ท่านรัฐมนตรี ประภัตร โพธสุทน รัฐนตรีกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
รายละเอียด : ท่านนายก สมปอง รอดตุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก พร้อม ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผรส สารวัตรกำนันตำบลจันทึก และหน่วยราชการ ต้อนรับ ท่านรัฐมนตรี ประภัตร โพธสุทน รัฐนตรีกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่ได้เดินทางมา ตำบลจันทึก หมู่ 7 บ้านสายชนวน อำเภอปากช่อง ณ รีสอร์ทตะวันจ้า โดยท่านรัฐมนตรี ประภัตร โพธสุทน มอบ นโยบาย ให้กับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับรายได้ในตำบล จันทึก เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับ ชุมชน และตำบลจันทึก ของเรา
ผู้โพส : admin