messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy
สรุปรายงานการดาเนินการตามนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปรายงานการดาเนินการตามนโยบาย NO GIFT POLICY รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 12 เดือนปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1