องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อผ่าน Facebook

ติดต่อผ่าน Line Admin จันทึก

ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก 267 ม.1 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ : 044-756-187 โทรสาร : 044-756-187 E-Mail : 6302104@dla.go.th E-Mail : องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จ.นครราชสีมา ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@juntuek.go.th
แผนที่หน่วยงาน