messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย[23 เมษายน 2567]
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 2/2567[23 เมษายน 2567]
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ ประจำปี 2567[18 เมษายน 2567]
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสารเคมีรั่วไหล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2567[3 เมษายน 2567]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (การปลูกทุเรียนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สวนวงศ์สมิตกุล ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา[29 มีนาคม 2567]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานร่วมกันในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก [26 มีนาคม 2567]
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก [22 มีนาคม 2567]
พิธีกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [18 มีนาคม 2567]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในตำบลและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ นครจันทึก คัพ ครั้ง 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าไผ่ วันที่ 10 ก.พ.-2 มี.ค.67[5 มีนาคม 2567]
"โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนหนีไฟและเหตุฉุกเฉิน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้แผนหนีไฟและเหตุฉุกเฉินสำหรับสถานที่ศึกษาในพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" [29 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 145 รายการ)