องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [14 พฤศจิกายน 2566]
ร่วมมอบโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 [15 ตุลาคม 2566]
ร่วมพิธีเปิด "โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพฟัน ปีงบประมาณ 2566" [15 กันยายน 2566]
ร่วมพิธีเปิด "โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่" ณ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร [13 กันยายน 2566]
โครงการ "เทศกาลกินปลาลำตะคอง" ระหว่างวันที่ 1 - 7 กันยายน 2566 ณ ท้ายเขื่อนลำตะคอง(บ้านท่างอย) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา [1 กันยายน 2566]
ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระสองขึ้นแปรญัตติ และวาระสาม) [29 สิงหาคม 2566]
ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระแรกขึ้นรับหลักการ) [15 สิงหาคม 2566]
ร่วมพิธีเปิด"โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสืบสานภูมิปัญญาหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566" ณ หอประชุมโรงเรียนปากช่องพิทยาคม [27 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ถวาย ณ วัดสอยดาวและวัดซับหินแก้ว [26 กรกฎาคม 2566]
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก [25 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 121 รายการ)