องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เดือนพฤศจิกายน 2566 รอบที่ 1 (1 - 15 พ.ย.66)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เดือนตุลาคม 2566 รอบที่ 2 (16 - 31 ต.ค..66) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ การขึ้นบันชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศการยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุและการขึ้นทะเบียนคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เดือนตุลาคม 2566 รอบที่ 1 (1 - 15 ต.ค..66) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เดือนกันยายน 2566 รอบที่ 2 (16 - 30 ก.ย..66)
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เดือนกันยายน 2566 รอบที่ 1 (1 - 15 ก.ย..66) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เดือนสิงหาคม 2566 รอบที่ 2 (16 - 31 ส.ค..66) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เดือนสิงหาคม 2566 รอบที่ 1 (1 - 15 ส.ค..66) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เดือนกรกฎาคม 2566 รอบที่ 2 (16 - 31 ก.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.จันทึก ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก เดือนมิถุนายน 2566 รอบที่ 1 (1 - 15 มิ.ย.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8