องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน 1 รายการ กองคลัง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยซับใหญ่ ) หมู่ 8 บ้านหนองตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน 1 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยซับใหญ่ ) หมู่ 8 บ้านหนองตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยซับใหญ่ ) หมู่ 8 บ้านหนองตอ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกข้าง อบต.จันทึก ลงไปทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มล่าง หมู่ที่ 20 บ้านซับมืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ที่่ 22 บ้านบ่อน้ำทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ที่่ 22 บ้านบ่อน้ำทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มล่าง หมู่ที่ 20 บ้านซับมืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกข้าง อบต.จันทึก ลงไปทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์(แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-1077 นครราชสีมา) จำนวน 1 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 2 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 2 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์(แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-1077 นครราชสีมา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 2 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 2 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านสอยดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกข้าง อบต.จันทึก ลงไปทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่ ซอยเกษียณ และซอยคลองอีแตน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่ ซอยเกษียณ และซอยคลองอีแตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ที่่ 22 บ้านบ่อน้ำทิพย์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านสอยดาว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มล่าง หมู่ที่ 20 บ้านซับมืด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจ้างการแสดง ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นสร้างรายได้ ให้กับประชาชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จัดจ้างทำซุ้มประตู และจุดเช็คอิน ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง ประจำปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จัดซื้อถ้วยรางวัล และมงกุฎ ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน ประจำปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จัดซื้อถ้วยรางวัล และมงกุฎ ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน ประจำปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาจัดทำสายสะพาย ในกิจกรรมการประกวดธิดามัจฉา โครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน ประจำปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างการแสดง ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นสร้างรายได้ ให้กับประชาชน ประจำปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแจ้งสถานที่ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง ประจำปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จุดพลุไฟ ตามโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง ประจำปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแจ้งสถานที่ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 6 รายการ ตามโครงการเทศกาลกินปลาลำตะคอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจุดพลุไฟ ตามโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจ้างเหมาจัดทำสายสะพาย ในกิจกรรมการประกวดธิดามัจฉา โครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล และมงกุฎ ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างการแสดง ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นสร้างรายได้ ให้กับประชาชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจัดจ้างทำซุ้มประตู และจุดเช็คอิน ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจ้างการแสดง ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นสร้างรายได้ ให้กับประชาชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเครื่องปั่นไฟ และ ไฟตกแต่งสถานที่ ตามโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง ประจำปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเครื่องปั่นไฟ และ ไฟตกแต่งสถานที่ ตามโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จัดซื้อวัสดุในกิจกรรมการแข่งขัน ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้่กับประชาชน ประจำปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมการแข่งขัน ในโครงการงานเทศกาลกินปลาลำตะคอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้่กับประชาชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคนอกรีต สายเชื่อมต่อบ้านสายชนวน หมู่ที่ 17 บ้านซับไม้ล้มเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
1 - 50 (ทั้งหมด 598 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12