messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed งานเจาะบ่อบาดาล บ้านซับไม้ล้มเหนือ หมู่ที่ 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed งานเจาะบ่อบาดาล กลุ่มหนองตอใหญ่ บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 ตำบลจันทึก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดท่างอย (จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2566 ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม) ศพด.บ้านหนองไข่น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำเดือนพฤษภาคม 2567ภาคเรียนที่ 1/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed อาหารเสริม(นม) โรงเรียน เดือนพฤษภาคม 2567 ในสังกัด สพฐ. จำนวน 7 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2567 (กองการศึกษา) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกหลังใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่างอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 1-15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับมะละกอ หมู่ที่ 15 ถึงบ้านสอยดาว หมู่ที่ 5 (จ่ายจากเงินสะสมปี 2566) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านพรหมประดิษฐ์ หมู่ที่ 14 (จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม ปี 2566 ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนายโปย บ้านลำพญากลาง หมู่ที่ 12 (จ่านเงินทุนสำรองสะสมปี2566) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกหลังใหม่ จำนวน 1 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed วัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างงานซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก-7933 นครราชสีมา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อจัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed งานซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก-7933 นครราชสีมา (สำนักปลัด) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองไข่น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่างอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่าไผ่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสอยดาว ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านใหม่สุพรรณ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มไผ่ตรง ช่วงที่ 2 ซอยบ้านนายกั้ง บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสมปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสอยดาว ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองกระทุ่ม ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองไข่น้ำ ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่างอย ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่าไผ่ ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มไผ่ตรง ช่วงที่ 2 ซอยบ้านนายกั้ง บ้านหนองตอ หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสมปี 2566) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านใหม่สุพรรณ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี2566 ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่สีทอง บ้านจันทึกใหม่ หมู่ที่ 19 (จ่ายขาดงินสะสม ปี 2566 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกข้างองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกลงไปทางรถไฟ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสมปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นตาล บ้านซับมืด หมู่ที่ 20 (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน ส.อบต.ยุทธ เชื่อมต่อซอย 2 บ้านหนองสะแกเหนือ (จ่ายขาดเงินสะสม ปี2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกข้างองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกลงไปทางรถไฟ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสมปี 2566) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไผ่สีทอง บ้านจันทึกใหม่ หมู่ที่ 19 (จ่ายขาดงินสะสม ปี 2566 ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นตาล บ้านซับมืด หมู่ที่ 20 (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน ส.อบต.ยุทธ เชื่อมต่อซอย 2 บ้านหนองสะแกเหนือ (จ่ายขาดเงินสะสม ปี2566) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed อาหารเสิรม (นม) โรงเรียน เดือนพฤกษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จำนวน 5 ศูนย์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซ่อมแซมบำรุงรักษา ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย-6203 นครราชสีมา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย-6203 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสิรม (นม) โรงเรียน เดือนพฤกษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อจัดซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed วัสดุอุปกรณ์ในการทำเบเกอรี่ ตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ 2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
1 - 50 (ทั้งหมด 943 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19