องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
photo คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด หน.สำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองศีกษา และ ผอ.กองสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 2564-2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง อบต.จันทึก 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file โครงสร้างส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1