องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ระเบียบวาระนัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ระเบียบวาระนัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ระเบียบวาระนัดประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file บันทีกการประชุมคณะกรรมการแปรญํตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ระเบียบวาระนัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก สมัยสามัญที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ระเบียบวาระนัดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3