องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder คุณธรรมจริยธรรม
insert_drive_file อบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file อบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการดำเนินการสร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
photo โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1