องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 99 สายงาน
insert_drive_file 4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file 4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file 4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file 4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file 4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file 4709 นานยช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file 4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file 4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file 4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file 4705 นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file 4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file 4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file 4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file 4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file 4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file 4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file 4606 เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file 4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 98 รายการ) 1 2 3 4 5