องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
find_in_page -ส่งเสริมทางด้านกีฬาระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด/ระดับประเทศ -ส่งเสริมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่ให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สถานที่ท่องเที่ยววัดถ้ำซับมืด/สถานที่ท่องเที่ยวท้ายเขื่อนลำตะคอง(บ้านท่างอย) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
find_in_page สนามกีฬาในตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1