องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file อบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศกระบวนการรักษาคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คำสั่งแต่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ข้อควรปฏิบัติ & ข้อควรหลีกเลี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1