องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คู่มือปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการและสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ อบต.จันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองศึกษา อบต.จันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ อบต.จันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1