องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file อบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 9 ธ.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file กิจกรรมทำความสะอาดวัด 3 ธันวา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo กิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัดเวฬุวันป่าไผ่ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day 27 พ.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการสร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1