องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.จันทึก
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ขอรับการช่วยเหลือจาก อบต.จันทึก เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.จันทึก ครั้งที่ 3 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ครั้งที่ 2 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ขอรับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ครั้งที่ 1 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ อบต.จันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ขอรับการช่วยเหลือจาก อบต.จันทึก เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 1 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.จันทึก ครั้งที่ 1 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1