องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
photo ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 2 เมษายน 2566 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร (การปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo อบรมคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานร่วมกันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พัฒนาทำความสะอาดถนนสายท่างอย - ลำตะคอง บ้านท่างอยหมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตตำบลจันทึก หลักสูตรการทำสบู่ และน้ำยาล้างจาน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก (สปสช.) ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ร่วมพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก (สปสช.) ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 9 ธ.ค.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ร่วมโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำฝนให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มของประเทศไทย ณ โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ร่วมมอบบ้านคุณลุงทวี แอบบัว ผู้ด้อยโอกาสหมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบ่อน้ำทิพย์ หมู่ 22 เพื่อจัดการระบบน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo การช่วยเหลือประชาชนหมู่ 4 คุ้มเชื้อเพลิงเก่า กรณีได้รับความเดือดร้อนจากน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองหนุนสูง ท่วมทางสัญจร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านป่าไผ่ หมู่ 1 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย น้ำท่วมฉับพลัน ผลจากพายุโนรู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo มอบชุดอุปกรณ์การเรียน ชุดกีฬา ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไผ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2