องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder การควบคุมภายใน
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1